مهمترین ویژگی چسب هبلکس بیست

مهمترین ویژگی چسب هبلکس بیست این است که سرعت اجرای بالایی دارد و نیروی اجرایی کمتری نیز دارد که به کاهش هزینه ها منجر میشود.
این چسب ها به رنگ سفید و خاکستری تولید می شوند.
اساس و پایه تولید این چسب ها سیمان می باشد.

Leave A Comment