ابعاد بلوک هبلکس

ابعاد بلوک هبلکس

طول: ۶۰ (در کلیه شرکت ها یکسان است)

ارتفاع: ۲۰، ۲۴ و ۲۵ (که در شرکت های مختلف، متفاوت است)

عرض: ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۵، ۲۰ و ۲۵ (که اغلب در کلیه شرکت ها تولید می شوند)

و ابعاد سفارشی که در حجم های بالا بصورت سفارشی تولید می شوند.

۶۰ * ۲۵ * ۸   ۶۰ * ۲۵ * ۱۰   ۶۰ * ۲۵ * ۱۲   ۶۰ * ۲۵ * ۱۵   ۶۰ * ۲۵ * ۲۰   ۶۰ * ۲۵ * ۲۵   ۶۰ * ۲۰ * ۱۰   ۶۰ * ۲۰ * ۱۵   ۶۰ * ۲۰ * ۲۰

List Item Text
60*20*15

Leave A Comment