ابعاد بلوک هبلکس

ابعاد بلوک هبلکس

ابعاد بلوک هبلکس:

طول: ۶۰ (در کلیه شرکت ها یکسان است)

ارتفاع: ۲۰، ۲۴ و ۲۵ (که در شرکت های مختلف، متفاوت است)

عرض: ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۵، ۲۰ و ۲۵ (که اغلب در کلیه شرکت ها تولید می شوند)

و ابعاد سفارشی که در حجم های بالا بصورت سفارشی تولید می شوند.

ابعاد بلوک هبلکس

60 * 25 * 8
60 * 25 * 10
60 * 25 * 12
60 * 25 * 15
60 * 25 * 20
60 * 25 * 25
60 * 20 * 10
60 * 20 * 15
60 * 20 * 20

پست اسلایدر

پست اسلایدر

پست اسلایدر

پست اسلایدر

پست اسلایدر

پست اسلایدر

Leave A Comment