نحوه اجرا

نحوه اجرای بلوک هبلکس

جهت اجرای بلوک هبلکس باید قبل از دیوارچینی کف کار را با ملات ماسه سیمان جهت انجام یه رگی مسطح و هموار کرده و کاملا تراز کنیم. بعد از گذشت تقریبا یک روز و خشک شدن سطح ملات کشیده شده، روی آن را با چسب هبلکس آغشته کرده و شروع به اجرای دیوار می کنیم. 

نحوه اجرای دیوارچینی با استفاده از بلوک های هبلکس

Leave A Comment