موارد خاص

۱۷
آبان

حفاظت و ایمنی چسب بلوک هبلکس بیست

چسب بیست در گروه مواد مضری که برای سلامتی انسان خطرناک هستند قرار ندارد. اما باید دقت داشت که هرگز نباید این ماده با چشم تماس پیدا کند یا بلعیده شود. اگر این چسب با چشم یا پوست تماس پیدا کرد باید خیلی فوری آن را با آب فراوان بشویید. اگر این چسب بلعیده شود باید خیلی فوری به پزشک

Read more