آبان ۱۳۹۹

۱۷
آبان

مشخصات چسب هبلکس بیست

حالت فیزیکی چسب بیست به صورت پودر است و رنگ آن سفید / خاکستری است. این چسب دارای PH=11 می باشد و در آن یون کلر وجود ندارد. این چسب را در بسته بندی اولیه آن تا یک سال می توان استفاده کرد. بهتر است آن را دور از رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید نگهداری کرد. مناسب ترین دمایی

Read more

۱۷
آبان

حفاظت و ایمنی چسب بلوک هبلکس بیست

چسب بیست در گروه مواد مضری که برای سلامتی انسان خطرناک هستند قرار ندارد. اما باید دقت داشت که هرگز نباید این ماده با چشم تماس پیدا کند یا بلعیده شود. اگر این چسب با چشم یا پوست تماس پیدا کرد باید خیلی فوری آن را با آب فراوان بشویید. اگر این چسب بلعیده شود باید خیلی فوری به پزشک

Read more

۱۷
آبان

مهمترین ویژگی چسب هبلکس بیست

مهمترین ویژگی چسب هبلکس بیست این است که سرعت اجرای بالایی دارد و نیروی اجرایی کمتری نیز دارد که به کاهش هزینه ها منجر میشود. این چسب ها به رنگ سفید و خاکستری تولید می شوند. اساس و پایه تولید این چسب ها سیمان می باشد.