مشخصات چسب هبلکس بیست

حالت فیزیکی چسب بیست به صورت پودر است و رنگ آن سفید / خاکستری است. این چسب دارای PH=11 می باشد و در آن یون کلر وجود ندارد.
این چسب را در بسته بندی اولیه آن تا یک سال می توان استفاده کرد. بهتر است آن را دور از رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید نگهداری کرد.
مناسب ترین دمایی که می توان برای نگهداری این چسب به کار برد، دمای ۱۵+ تا ۴۰+ درجه سانتیگراد است.

Leave A Comment