ابعاد بلوک هبلکس:

کارخانجات بلوک هبلکس می توانند بصورت سفارشی بلوک هبلکس را در ابعاد دلخواه برش زده و در اختیار مشتری قرار دهند که معمولا این موارد بابت سفارش های بالا پذیرفته می شود.

طول بلوک هبلکس در تمام کارخانجات ۶۰ سانتیمتر می باشد.

ارتفاع بلوک هبلکس در بعضی کارخانجات ۲۵ سانتیمتر و در برخی دیگر ۲۴ سانتیمتر می باشد.

عرض بلوک هبلکس یا ضخامت بلوک، ۸ سانتیمتر، ۱۰، ۱۲، ۱۵، ۲۰ و ۲۵ سانتیمتر می باشد.

بعضی کارخانجات هبلکس بجای ضخامت ۸، ۷٫۵ سانتیمتر ارائه می دهند.

Leave A Comment