ویژگی ها

۱۷
آبان

مهمترین ویژگی چسب هبلکس بیست

مهمترین ویژگی چسب هبلکس بیست این است که سرعت اجرای بالایی دارد و نیروی اجرایی کمتری نیز دارد که به کاهش هزینه ها منجر میشود. این چسب ها به رنگ سفید و خاکستری تولید می شوند. اساس و پایه تولید این چسب ها سیمان می باشد.