مشخصات

۱۷
آبان

مشخصات چسب هبلکس بیست

حالت فیزیکی چسب بیست به صورت پودر است و رنگ آن سفید / خاکستری است. این چسب دارای PH=11 می باشد و در آن یون کلر وجود ندارد. این چسب را در بسته بندی اولیه آن تا یک سال می توان استفاده کرد. بهتر است آن را دور از رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید نگهداری کرد. مناسب ترین دمایی

Read more