دسته‌بندی نشده

۵
دی

هزینه هر مترمربع دیوار با بلوک هبلکس

اگر قیمت هر مترمکعب بلوک هبلکس ۶۴۰ هزار تومان باشد و قیمت ۲۵ کیلو چسب هبلکس مورد نیاز یک مترمکعب بلوک، ۸۷۵۰۰ تومان باشد. هزینه یک مترمکعب بلوک با چسب ۷۲۷۵۰۰ تومان می شود. حال با توجه به اینکه با هر مترمکعب بلوک هبلکس عرض ۸، ۱۲٫۵ متر دیوار ۸ سانتی اجرا می شود، ۷۲۷۵۰۰ تقسیم بر ۱۲٫۵، هزینه یک مترمربع

Read more

۵
دی

قیمت هر بلوک هبلکس

قیمت بلوک های هبلکس بصورت مترمکعب می باشد. هر یک مترمکعب بلوک هبلکس با ضخامت ۸ طول ۶۰ و ارتفاع ۲۵، تعداد ۸۳٫۳ عدد بلوک می شود. با توجه به قیمت یک مترمکعب بلوک ۶۴۰ هزار تومان، تقسیم بر ۸۳٫۳، هر عدد بلوک هبلکس ضخامت ۸ با ارتفاع ۲۵ می شود ۷۶۸۰ تومان هر یک مترمکعب بلوک هبلکس با ضخامت

Read more

۵
دی

ابعاد بلوک هبلکس

ابعاد بلوک هبلکس: کارخانجات بلوک هبلکس می توانند بصورت سفارشی بلوک هبلکس را در ابعاد دلخواه برش زده و در اختیار مشتری قرار دهند که معمولا این موارد بابت سفارش های بالا پذیرفته می شود. طول بلوک هبلکس در تمام کارخانجات ۶۰ سانتیمتر می باشد. ارتفاع بلوک هبلکس در بعضی کارخانجات ۲۵ سانتیمتر و در برخی دیگر ۲۴ سانتیمتر می

Read more